Industriporten til alle forhold

NASSAU 9000F Industriport er leddheiseporten til krevende daglig bruk. Moderne design, holdbarhet og økonomi går hånd i hånd og gir en særdeles robust og betjeningsvennlig industriport som holder i mange år.

Funksjonell design

Portbladets design danner en harmonisk helhet med bygninger, samtidig som industriporten takler belastningen ved krevende daglig bruk.

Alt i tilbehør

Moderne design – skreddersydd til det spesifikke behovet – sikrer at NASSAU 9000F industriporter alltid lever opp til kravene som våre kunder stiller. NASSAU 9000F kan leveres med gangdør, forskjellige typer vinduer, elektrisk betjening og i valgfri farge. Den kan leveres med portbredde på opptil 10 meter.

Rustfri utførelse

9000F industriporter kan også leveres i en rustfri utførelse, som er egnet for miljøer der det stilles store krav til hygiene og rengjøringsvennlighet. Denne industriporten er derfor spesielt velegnet for næringsmiddelindustri, slakterier, fiskeindustri og landbruk. 9000F i rustfri utførelse er også spesielt velegnet til kystnære områder med stor saltkonsentrasjon i lufta.

Miljøvennlig produksjon

9000F industriporter produseres i overensstemmelse med europeiske anbefalinger og oppfyller alle bestemmelser og normer. NASSAU 9000-serien er testet i henhold til Europeisk Norm 13241-1 av Dansk Teknologisk Institut, og den er godkjent i henhold til den nye europeiske normen uten anmerkninger.

Brosjyre - 9000 Leddheisporter.pdf


Sekjsonstype 9000FSikkerhetsutstyrFargerTetningssystemSkinneføring

VinduerGangdørSeparat DørElektrisk BetjeningTilbehør